Archive for อวกาศ

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ กับ พระจันทร์ ในภาษาเวียดนาม พุดว่าอย่างไร ที่นี่มีคำตอบจ้า capture-20121223-114449

อุกกาบาต

อุกกาบาต ภาษาเวียดนามค่ะ capture-20130209-232152