Archive for สัตว์

ปลา & ไก่

คำว่า ปลา และ ไก่ ในภาษาเวียดนาม ออกเสียงคล้ายกันมากนะคะ อย่าจำสับสนกันนะคะ capture-20130320-144156

ช้าง

เคยไปดูละครสัตว์กันบ้างไหมคะ ละครสัตว์ส่วนใหญ่จะมี ช้าง ลิง หรือสัตว์อื่นๆ วันนี้ จะเสนอคำว่า ช้าง ในภาษาเวียดนามค่ะ capture-20130105-115050

หมู

หมู ภาษาเวียดนามจ้า capture-20130318-201543

หมี

หมี ภาษาเวียดนามจ้า capture-20130318-201451

อูฐ

อูฐ ภาษาเวียดนามค่ะ capture-20130209-231910

ฮิปโปโปเตมัส

ฮิปโปโปเตมัส ภาษาเวียดนามค่ะ capture-20130126-213605

จระเข้

จระเข้ ภาษาเวียดนามค่ะ capture-20130119-100308