Archive for ผลไม้

มังคุด

มาดูกันว่า มังคุด ในภาษาเวียดนามเขาว่าอย่างไรกัน จ้า capture-20130320-143635

ทุเรียน

มาดูกันว่า ทุเรียน ในภาษาเวียดนาม เขาว่าอย่างไรกันcapture-20130320-143527

สับปะรด & มะพร้าว

สับประรด กับ มะพร้าว สำหรับคนที่เรียนภาษาเวียดนามแล้ว อาจจะจำสับสนกันบ้าง เนื่องจากสองคำนี้ อ่านออกเสียงคล้ายกันมาก อย่าจำสับสนกันนะคะ capture-20130320-143400

อะโวคาโด

อะโวคาโด ภาษาเวียดนาม พูดว่าอย่างไร ที่นี่มีคำตอบค่ะ capture-20130303-170624

แอปเปิ้ล

แอปเปิ้ล ภาษาเวียดนาม ค่ะ capture-20130318-203226

ขนุน

ขนุนภาษาเวียดนาม ค่ะ capture-20130112-121833